Inschrijving optocht Turfstekerslaand en De Moer

  • Huidige Informatie vooraf
  • Welke optocht
  • Info over de vereniging
  • Info over de act
  • Bevestiging
  • Voltooid

Via dit formulier kun je je inschrijven voor de optocht van zowel Turfstekerslaand als Moerbiënlaand. Je kunt dit doen door een van de twee -of beide- keuzevakjes aan te klikken bij de eerste vraag.

Publieksprijs (Turfstekerslaand)

Natuurlijk kun je je nog isnchrijven om mee te lopen in de optocht. Maar helaas ben je te laat om nog mee te doen met de publieksprijs. 

Ophalen startnummers

U kunt uw startnummer en andere documenten ophalen in Antons Feestpaleis in het Klavier op vrijdagavond 17 februari tussen 19:30 uur en 20:30 uur.

Bevestiging en akkoord deelname

Nadat u uw inzending hebt verstuurd ontvangt u van ons een bevestiging van ontvangst. 

De bevestiging dat u mee kunt doen in onze optocht volgt later, nadat wij uw inschrijving hebben beoordeeld. 

Afronding van de inschrijving

Door het zetten van uw handtekening verklaart u op de hoogte te zijn van het reglement van de optocht. En u gaat hiermee akkoord.

U bent op de hoogte van nieuwe of bijgewerkte regels in het reglement zoaaals (bijvoorbeeld) het moeten hebben van een brandblusser op een wagen en de regels omtrent de wielombouw van een tractor of grote wagen. 

Hoofdsponsor

Kroonprins

Prins

Adjudant

Hofnar