Inschrijven

Inschrijven

Via dit formulier kun je je inschrijven voor de optocht van zowel Turfstekerslaand als Moerbiënlaand. Je kunt dit doen door een van de twee -of beide- keuzevakjes aan te klikken bij de eerste vraag.

Turfstekerslaand: wil je zeker meedoen voor de publieksprijs? Zorg er dan voor dat je je uiterlijk februari inschrijft. Daarna kom je niet op de flyer van de publieksprijs.

Ophalen startnummers

U kunt uw startnummer en andere documenten ophalen in Antons Feestpaleis in het Klavier op vrijdagavond 21 februari tussen 19:30 uur en 20:30 uur.

Hier wordt dan ook door u het reglement getekend. Zie: https://www.turfstekerslaand.nl/optochten/optocht-op-zondag/reglement-op...

Let ook op de nieuwe beoordelingscriteria van de jury. Zie: https://www.turfstekerslaand.nl/optochten/optocht-op-zondag/beoordelings...

 

Welke optocht
Informatie over de vereniging
Informatie over de act

Let op, de jury hanteert strikt een regel dat er 1 volwassene per 3 kinderen mee mag lopen om aan de categorie jeugd te voldoen. Als de jury constateert dat er meer volwassenen meelopen, dan bestaat de mogelijkheid dat de groep alsnog wordt ingedeeld bij de volwassenen.

  • Bij een wiel dat een gevaar op kan leveren (tractorband, uitstekende/zwenkende wielen etc.) moet iemand lopen die erop toeziet dat er geen mensen onder komen. 
  • Deze persoon moet een duidelijk fluoriserend hesje aan hebben zodat wij kunnen zien dat die persoon deze taak heeft. 
  • Als wij constateren dat er een persoon mist bij een dergelijk wiel, dan zullen wij een waarschuwing geven. Bij een tweede keer zijn wij genoodzaakt om de deelnemer uit de optocht te halen. 
  • Voor jeugdwagens: de volwassenen die met een fluoriserend hesje bij de wielen lopen worden niet meegerekend in de verdeling van 1 volwassene per 3 kinderen.
  • Op aanhangers waar personen op worden vervoerd dient een balustrade van tenminste 1,25 meter hoog zijn aangebracht.
  • Aanwezige personen op een aanhanger kunnen uitsluitend via de achterzijde en rechterzijde van het voertuig de aanhanger betreden of verlaten.
  • Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van het ten gehore brengen van mechanisch versterkte muziek mag op de gevels van woningen van derden niet meer bedragen dan 70 dB(A).
  • Alle verenigingen die met een carnavalswagen rijden moeten een geldige evenementenverzekering hebben voor de dag van de optocht. De verzekering moet het totaal aan personen op de wagen dekken. Bewijs hiervan moet bij controle getoond kunnen worden.