Sleuteloverdracht 2017 druk bezocht

Sleuteloverdracht 2017 druk bezocht

Burgemeester Wim Luijendijk heeft vanmorgen de sleutel van Turfstekerslaand overgedragen aan Prins Rob d’n Irste. Vanaf vandaag mag Rob, samen met het Turfstekerskwartet, de scepter zwaaien over Turfstekerslaand.

De sleuteloverdracht was om 11:11 uur. Maar carnavalsverenigingen de Gupkes uit Turfstekerslaand en LOS uit Theebuikenlaand kwamen een uurtje eerder al met de praalwagens Kaatsheuvel wakker maken. Voorzitter van SOT Marco Smulders opende de ochtend met een woord van dank aan alle vrijwilligers en de organisatie SOT voor hun knappe prestatie. Sinds lange tijd is het bij de sleuteloverdracht niet meer zo druk geweest als dit jaar. Wellicht dat het gratis fust bier van de gemeente daarbij geholpen had. Prins Rob, Kees Grootzwagers en Burgermeester Wim Luiendijk namen op hun beurt de microfoon ter hand en zo werd langzaam naar het moment toegewerkt. 

Prins Rob kreeg de sleutel van Turfstekerslaand en de Burgermeester is nu gewoon burger voor een paar dagen. Onder begeleiding van 't Satte Erremenieke en de Kromme Noten liep de polonaise naar buiten waar de Turfsteker onthuld werd. Dat is ieder jaar weer een mooi moment.